rozwód wrocław rozwód wrocław

porady

Po czym poznać, że dany adwokat rodzinny będzie skuteczny w swoim działaniu?

Kiedy małżonkowie próbowali już wszystkiego i nawet najlepiej przeprowadzone mediacje nie są w stanie załagodzić konfliktu, który ich podzielił, decydują się oni na rozwód. Tu pojawia się problem, gdyż może się zdarzyć, że jedna ze stron nie przystanie na warunki drugiej. Wówczas rozwód bez orzekania o winie okazuje się niemożliwy, a postępowanie trzeba skierować do […]

czytaj więcej

KTO PONOSI KOSZTY ROZWODU?

jak złożyć pozew rozwodowy Wrocław

Wniesienie każdej sprawy do sądu wiąże się z wydatkami. Nie raz, zwłaszcza w skomplikowanych sprawach, koszty procesu mogą opiewać na ogromne sumy – niekiedy przekraczające wartość przedmiotu sporu. Nie inaczej jest w sprawach rozwodowych, dlatego przygotowując się do takiego procesu trzeba przygotować się na wydatki. Dla wielu małżonków przygotowanie się do wydatków związanych ze sprawą […]

czytaj więcej

ALIMENTY PODCZAS ROZWODU

Zrzeczenie się aimentów

Obowiązek alimentacyjny najczęściej kojarzy się ze świadczeniami pieniężnymi rodziców na rzecz dzieci, zasądzanymi przy rozwodzie na rzecz tego z rodziców, z którym dzieci nie pozostają na co dzień. Tymczasem jest to obowiązek o wiele szerszy niż się wielu wydaje – w pewnych okolicznościach alimentów mogą żądać także inni członkowie rodziny oraz byli małżonkowie. Stąd warto […]

czytaj więcej

CZY MOŻLIWE JEST ZRZECZENIE SIĘ „ALIMENTÓW” MIĘDZY BYŁYMI MAŁŻONKAMI?

Zrzeczenie się aimentów

Instytucję obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami reguluje art. 60 KRO. Alimenty mogą zostać zasądzone na rzecz małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego jak i też współwinnego rozkładu pożycia. Jedynie w przypadku osoby uznanej za wyłącznie winną rozpadu pożycia małżeńskiego – takiej osobie w żadnym wypadku nie przysługują alimenty od drugiej strony. W przypadku orzekania rozwodu bez […]

czytaj więcej

ROZSTRZYGNIĘCIE O WŁADZY RODZICIELSKIEJ I KONTAKTACH Z DZIECKIEM W WYROKU ROZWODOWYM.

Wielu rodziców konsultując swoje decyzje w sprawie rozwodowej dopytuje o to, jak sąd rozstrzygnie kwestie dotyczące ich wspólnych małoletnich dzieci. Obawa przed utratą kontaktu z dzieckiem i prawa decydowania o jego losach jest czasem tak silna, że wstrzymuje małżonków przed rozpoczęciem procedury rozwodowej pomimo tego, że ich małżeństwo istnieje „tylko na papierze”, formalnie. Bardzo często […]

czytaj więcej

ODPOWIEDŹ NA POZEW O ROZWÓD.

odpowiedź na pozew o rozwód

Otrzymałeś pozew rozwodowy, a prawdopodobnie razem z nim pismo wzywające Cię do stawiennictwa na rozprawie w wyznaczonym dniu i terminie oraz zobowiązanie do złożenia w wyznaczonym terminie odpowiedzi na pozew, w której powołasz wszystkie swoje twierdzenia, zarzuty i dowody w sprawie pod rygorem ich pominięcia na dalszym etapie postępowania. Możesz być tym zaskoczony i przerażony […]

czytaj więcej

JAK ZŁOŻYĆ POZEW ROZWODOWY? JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?

jak złożyć pozew rozwodowy Wrocław

Często spotykając się z klientami i udzielając im porad pada pytanie jak złożyć pozew rozwodowy i jakie dokumenty będą mi potrzebne do rozwodu? W pierwszej kolejności warto zacząć od przygotowania pozwu. Wskazówki jak go sporządzić, znajdziesz tutaj. Kiedy będziesz miał już gotowy pozew rozwodowy, możesz przejść dalej. Jak złożyć pozew rozwodowy? To proste. Pierwsza możliwość […]

czytaj więcej

POZEW I WNIOSEK O ROZWÓD ZA POROZUMIENIEM STRON.

pozew i wniosek o rozwód za porozumieniem stron

Bardzo często spotykam się z określeniem pozwu o rozwód za porozumieniem stron lub wniosku o rozwód za porozumieniem stron. Z mojego wieloletniego doświadczenia zawodowego wynika, że pojęcia te są różnie rozumiane i mogą wprowadzać w błąd, dlatego też uznałem, że warto tę kwestię poruszyć. W pierwszej kolejności warto zauważyć, że pojęcie „wniosek o rozwód za porozumieniem […]

czytaj więcej