rozwód wrocław rozwód wrocław

Podział majątku byłych małżonków: jak rozwiązać to bezboleśnie?

Droga do uzyskania rozwodu bywa długa, a po otrzymaniu orzeczenia sądu dotyczące go kwestie prawne wciąż nam towarzyszą. Punktem zapalnym w relacjach wielu rozwiedzionych par jest sprawiedliwy podział majątku. Wszystko, co dotychczas było wspólne, musi być rozdysponowane między dwie niebędące już w związku strony. Często więc podczas przygotowań do rozprawy ponoszą nas emocje, które utrudniają chłodną ocenę sytuacji. Dlatego, czekając na kolejne spotkanie przed sądem, warto dowiedzieć się nieco więcej na temat podziału majątku po rozwodzie, a także zgromadzić potrzebne dokumenty. Niezbędna okaże się też pomoc profesjonalnego adwokata, gdyż rozdzielanie majątku czasem jest kosztowne.

Dowiedz się, co to jest wspólność majątkowa i jak ją podzielić

Na samym początku odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest wspólność majątkowa w małżeństwie. Adwokat Jerzy Chojka z Chojka Kancelaria Adwokacka tłumaczy ją jako stan, który ma początek w chwili zawarcia związku małżeńskiego. W uproszczeniu obejmuje wszystkie przedmioty materialne nabyte podczas trwania małżeństwa ze środków wspólnych małżonków. Oczywiście małżonkowie mają prawo do rozszerzenia tej wspólności albo do jej ograniczenia – umownie, przed ślubem.

Jeśli małżonkowie posiadają przedmioty majątkowe, których nie obejmuje wspólność, to dana rzecz należy tylko do jednej strony. Podziału majątku zwykle dokonuje się po rozwodzie, ale wiele par myśli o tej kwestii już w trakcie procesu albo nawet przed jego rozpoczęciem – na podstawie umowy o rozdzielności majątkowej.

Sądownie czy polubownie, czyli realizacja podziału majątku

Majątkowa wspólność małżeńska ustaje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego, o ile wcześniej para nie zawarła umowy o podział majątku. Jeżeli jednak rozwód jest już orzeczony, a byli małżonkowie nie rozmawiali jeszcze o kwestiach finansowych, sprawa jest zwykle kierowana do sądu. Konieczne będzie tutaj złożenie wniosku do odpowiedniego sądu rejonowego i uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 1000 zł. Ze względu na koszty bardziej opłacalną opcją jest polubowny podział majątku, na podstawie umowy sporządzonej przez małżonków i wsparcia wykwalifikowanego adwokata. Przyjęto zasadę, że w miarę możliwości majątek dzieli się po równo, a jeżeli jest to wykluczone wypłaca drugiej stronie różnicę wartości danego przedmiotu.