rozwód wrocław rozwód wrocław

Nierówny podział majątku po rozwodzie. Kiedy takie rozwiązanie jest możliwe?

podział majątku

Jedną z możliwości, jakie daje małżonkom polskie prawo, jest ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Aby sąd rozważył takie rozwiązanie, jeden z małżonków musi złożyć stosowny wniosek i wykazać że jego stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego był większy. Co warto wiedzieć na temat nierównego podziału majątku? Wyjaśniamy.

Dla sądu istotne są wszelkie okoliczności, nie tylko wysokość zarobków

Istnieją dwie przesłanki, pozwalające ustalić nierówne udziały małżonków w majątku. Są to:

  • niejednakowy stopień przyczynienia się do powstania majątku,
  • ważne powody.

Obie przesłanki muszą występować jednocześnie. O nierównym podziale majątku po rozwodzie można więc mówić w sytuacji, gdy małżonkowie mieli inny wkład w budowanie majątku wspólnego i występują okoliczności pozwalające stwierdzić, że równy podział byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Ważnym aspektem wymagającym sprecyzowania jest fakt, że oceniając stopień „przyczyniania się do powstania wspólnego majątku”, sąd bierze pod uwagę różne aspekty, a nie tylko wysokość zarobków obu stron. Równie istotne pozostaje bowiem zaangażowanie w zaspokajanie potrzeb rodziny, ze szczególnym naciskiem na czynności, związane z wychowywaniem dzieci. Podczas rozprawy, ocenie zostanie poddany całokształt starań każdej ze stron.

Podział majątku w nieproporcjonalny sposób bez angażowania sądu

Rozwód sam w sobie jest na tyle bolesnym i trudnym przeżyciem, że mało kto ma siłę na dodatkową batalię, związaną z podziałem majątku. Dlatego warto podjąć próbę porozumienia się z byłym małżonkiem i polubownego ustalenia sposobu podziału majątku. Jeśli obie strony przystaną na takie rozwiązanie, podziału majątku można dokonać u notariusza, zawierając w jego obecności stosowną umowę. Na przykład taką, która wskazuje następujące udziały we wspólnym majątku: żona – 60%, mąż – 40%. Gdy polubowny podział majątku nie wchodzi w grę, pozostaje droga sądowa. Wówczas nie obejdzie się bez wsparcia profesjonalnych prawników. Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Chojka, by dowiedzieć się więcej.