rozwód wrocław rozwód wrocław

KTO PONOSI KOSZTY ROZWODU?

jak złożyć pozew rozwodowy Wrocław

Wniesienie każdej sprawy do sądu wiąże się z wydatkami. Nie raz, zwłaszcza w skomplikowanych sprawach, koszty procesu mogą opiewać na ogromne sumy – niekiedy przekraczające wartość przedmiotu sporu. Nie inaczej jest w sprawach rozwodowych, dlatego przygotowując się do takiego procesu trzeba przygotować się na wydatki. Dla wielu małżonków przygotowanie się do wydatków związanych ze sprawą rozwodową może wiązać się z pewnymi trudnościami, stąd warto zadbać o kwestie finansowe odpowiednio wcześniej.

 

Koszty rozwodu

Przede wszystkim strona składająca pozew rozwodowy musi wraz z nim uiścić stałą opłatę w wysokości 600 złotych. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku sąd nie rozpocznie prowadzenia sprawy i wezwie stronę do uiszczenia brakującej opłaty w wyznaczonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie zwróci pozew rozwodowy powodowi. W takiej sytuacji trzeba wnieść pozew o rozwód ponownie wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej. Tak więc brak opłaty tylko wydłuży czas potrzebny do orzeczenia rozwodu. Trzeba pamiętać, że opłata obejmuje tylko żądanie rozwodu i tych rozstrzygnięć, które sąd z urzędu podejmuje w takich sprawach. Jeżeli strony chcą przy okazji tej sprawy załatwić także inne kwestie muszą wnieść dodatkową opłatę. W przypadku wniosku o podział majątku wspólnego trzeba dodatkowo zapłacić 1000 zł (jeżeli przedstawi się sądowi zgodny projekt podziału: 300 zł). Ponadto na koszty sprawy rozwodowej – podobnie jak każdego procesu cywilnego – składają się także inne koszty. W ich ramach można wyróżnić opłaty za opinię biegłych, stawiennictwo świadków, czy koszty zastępstwa procesowego. Należy pamiętać, że zgodnie z ogólną zasadą procesu cywilnego, strona przegrywająca proces ponosi wszystkie koszty procesu, w tym koszty zastępstwa adwokackiego przeciwnika. Przy rozwodzie bez orzekania o winie nie ma strony wygrywającej i przegrywającej, zatem koszty sądowe strony ponoszą po połowie, natomiast koszty adwokata każda strona ponosi we własnym zakresie.

 

Zwolnienie od kosztów sądowych

Jedynym sposobem na ominięcie opłat jest uzyskanie zwolnienia od kosztów sądowych. Sąd przyznaje je jedynie na wniosek złożony przed rozpoczęciem sprawy bądź w raz z pozwem. Warunkiem otrzymania zwolnienia od kosztów sądowych jest wykazanie, że nie jest się w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Aby udowodnić tę okoliczność trzeba złożyć – na urzędowym formularzu – oświadczenie o dochodach oraz posiadanym majątku. Warto pamiętać, że na jego podstawie sąd jest w stanie bardzo szczegółowo ocenić możliwości poniesienia wydatków przez wnioskującego. Jeżeli uzna, że jest on w stanie ponieść koszty sądowe oddali wniosek, jednak ma także prawo przyznać tylko częściowe zwolnienie od kosztów sądowych – w takim przypadku strona poniesienie tylko ich określony procent. Na koniec warto zastanowić się, kto ponosi koszty rozwodu?