rozwód wrocław rozwód wrocław

Co zawiera umowa o podział majątku wspólnego po rozwodzie? Poznaj kluczowe kwestie i zapisy

Co zawiera umowa o podział majątku wspólnego po rozwodzie? Poznaj kluczowe kwestie i zapisy

Wspólnota majątkowa to jedna z podstaw funkcjonowania prawnej instytucji małżeństwa. Kiedy związek zostaje zakończony, do wyboru pozostają 2 podstawowe drogi: podział majątku na drodze sądowej lub zawarcie ugody. Polubowne rozwiązanie sprawy zwykle pozwala osiągnąć satysfakcjonujące porozumienie, a przy tym zmniejszyć ponoszone koszty i skrócić cały proces. Nasza kancelaria ma spore doświadczenie w sporządzaniu tego rodzaju umów.

Najważniejsze, to ustalić skład majątku wspólnego, czyli to co podlega podziałowi

Podział majątku po rozwodzie obejmuje te składniki majątkowe, które weszły do majątku wspólnego małżonków. Zwykle oznacza to, że zostały nabyte w czasie trwania związku małżeńskiego i środków wspólnych. Czasem zdarza się, że jedno lub oboje małżonków inwestuje środki z ich majątku osobistego w majątek wspólny (np. przy zakupie nieruchomości). W innych sytuacjach pieniądze z majątku wspólnego inwestowane są w majątek odrębny małżonków (np. raty kredytu hipotecznego zaciągniętego przez jednego z małżonków przed zawarciem małżeństwa są spłacane z pieniędzy wspólnych). To bardzo często rodzi problemy z rozliczeniami i zaliczeniem poszczególnych składników majątku do określonej masy majątkowej.

Koniecznie trzeba rozliczyć wszystkie roszczenia, jakie pojawiły się w czasie trwania wspólnoty majątkowej

Od wielu lat zajmujemy się sprawami majątkowymi małżonków. Lata doświadczeń w tych sprawach sprowadzają się do twierdzenia, że majątek należy podzielić zaraz po rozwodzie i w miarę możliwości zakończyć tę kwestię ostatecznie w jednym porozumieniu czy ugodzie. To oznacza, że należy dokładnie ustalić udziały Twoje i Twojej byłej żony w majątku wspólnym. Uwzględniając nie tylko nakłady stron wnoszone do zbudowania majątku wspólnego, ale też wydatki ponoszone na majątek wspólny czy majątki odrębne byłych małżonków. Umowa o podział majątku musi regulować także kwestię ewentualnych należności, jakie wynikły po ustaniu wspólnoty majątkowej, a jeszcze przed prawomocnym podziałem.

Umowa o podział majątku w formie aktu notarialnego lub umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Podział niektórych składników majątku może wymagać podpisania umowy w kancelarii notarialnej z udziałem notariusza (np. nieruchomości, udziały w spółkach prawa handlowego).

Ma to uzasadnienie w przepisach prawa, które dla skuteczności niektórych umów wymagają formy szczególnej (innej niż zwykła forma pisemna). Nie każda forma umowy o podział majątku wspólnego po rozwodzie wymaga aktu notarialnego albo notarialnego poświadczenia podpisów.

Jeśli nie masz pewności, jaką formę umowy należy zastosować w Twoim przypadku, z przyjemnością pomożemy rozwiązać ten problem.

Kancelaria Adwokacka Chojka ma wieloletnie doświadczenie w sprawach rozwodowych, majątkowych i alimentacyjnych. Możesz mieć pewność, że nasz zespół zapewni Ci dokładnie taką pomoc, jakiej potrzebujesz w Twoje sytuacji życiowej. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przejdź do formularza kontaktowego i opisz swoją sprawę – uzyskasz odpowiedź i zdecydujesz, co zrobić w dalszej kolejności.