rozwód wrocław rozwód wrocław

Krótkie vademecum, czyli czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej. Poznaj prawne podejście

Rozwód niesie za sobą wiele konsekwencji prawnych związanych z rodzicielstwem. W wyroku rozwodowym sąd musi uregulować sytuację prawną małoletnich dzieci. Rozwodzący się rodzice muszą ustalić kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem. Sprawy te nie należą do najłatwiejszych i najczęściej wiążą się z szeregiem trudnych emocji uniemożliwiających podjęcie odpowiedniej decyzji. Zawsze należy pamiętać, że w takich przypadkach dobro małoletniego dziecka jest priorytetem! Wiedząc jak szerokim zagadnieniem jest władza rodzicielska przygotowaliśmy dla Ciebie krótki poradnik wyjaśniający czym dokładnie jest ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz jak wygląda to ze strony prawnej. Zapraszamy do czytania!

Czy na pewno wiesz czym jest władza rodzicielska w świetle prawa? Poznaj odpowiedź

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, a dokładniej mówiąc artykułem 95 jako władzę rodzicielską rozumie się wszystkie prawa oraz obowiązki jakie rodzice posiadają wobec swojego małoletniego dziecka. Władza ta powstaje w momencie narodzin i trwa aż do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Warto mieć na uwadze, że sprawowanie opieki powinno przebiegać z poszanowaniem dobra dziecka, a także interesów społecznych. Powołując się na obowiązujące przepisy każdy rodzic ma obowiązek dbania o właściwy rozwój dziecka zarówno w kwestii duchowej jak i fizycznej. Przekazywane wartości oraz normy zachowań mają za zadanie właściwie przygotować go do dorosłego życia w społeczeństwie. Musimy także zaznaczyć, że jeśli poziom rozwoju intelektualnego pozwala dziecku na wypowiadanie własnego zdania, rodzice przy podejmowaniu decyzji muszą brać je pod uwagę!

Czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej? Ekspert odpowiada

Władza rodzicielska jest prawem, który w przypadku zaistnienia pewnych przesłanek może zostać odebrana lub ograniczona. Prawa rodziców mogą zostać ograniczone w dwóch przypadkach. Pierwszy polega na złożeniu wniosku przez jednego z opiekunów dziecka. Z kolei drugi może nastąpić na wniosek pracowników z urzędu. Niewłaściwe traktowanie dziecka może zgłosić policja, szkoła lub osoby z bliskiego otoczenia. Co najważniejsze, obojgu rodzicom władza rodzicielska przysługuje w równym stopniu. Ograniczenie może dotyczyć zarówno dwójki jak i tylko jednego z rodziców. Ograniczenie praw rodzicielskich przez sąd jest regulowane artykułem 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim sąd może nakazać rodzicom oraz dziecku pracowanie z przydzielonym asystentem. Zdarzają się sytuacje kiedy małoletni zostaje skierowany do specjalnego ośrodka udzielającego wsparcia. W przypadku dostatecznego naruszenia władzy rodzicielskiej sąd decyduje się na określenie jakich czynności prawnych rodzice nie mogą pełnić wobec dziecka. W skrajnych przypadkach przydzielany jest kurator rodzinny. W przypadku odebrania władzy rodzicielskiej małoletni może zostać odgórnie przydzielony do rodziny zastępczej.

Poznaj główne argumenty do odebrania praw rodzicielskich

Postępowanie sądowe dotyczące ograniczenia władzy rodzicielskiej należy do jednych z najtrudniejszych. Dla sądu dobro małoletniego dziecka jest najważniejsze. Przyjęto, że dla właściwego rozwoju powinno ono wychować się z dwójką rodzicom. Dlatego właśnie ograniczenie władzy rodzicielskiej musi być podparte odpowiednimi dowodami. Tutaj do wyboru są zarówno zdjęcia, filmy, świadkowie, opinie biegłych sądowych. Jednym słowem wszystko co dokładnie pokazuje naruszanie dobra dziecka. Omówmy zatem jakie powody mogą przemawiać za odebraniem lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Pierwszym powodem jest sytuacja, kiedy jeden z rodziców nie utrzymuje jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem, a tym samym nie wykazuje zainteresowania jego życiem. Zdarzają się także rodzice, którzy zamiast konkretnych wartości przekazują małoletniemu niewłaściwe zachowanie tutaj przykładem może być np. nakłanianie do agresji, kradzieży bądź innych działań niezgodnych z zasadami społecznymi. Jako argument do ograniczenia władzy rodzicielskiej wyróżnia się także bardzo silny konflikt między rodzicami lub uzależnienia od nałogów wpływających na jasność myślenia. Mowa tutaj głównie o alkoholizmie lub uzależnieniu od narkotyków. Co więcej, wyróżnia się także hazard, który w znacznym stopniu ogranicza możliwości finansowe, a tym samym może doprowadzić do problemów z zaspokajaniem podstawowych potrzeb dziecka.

Na podstawie przytoczonych przykładów kodeks rodzinny i opiekuńczy wyróżnił trzy główne przesłanki przemawiające za odebraniem władzy rodzicielskiej:

  • pośród rodziców pojawiała się przeszkoda uniemożliwiająca właściwe sprawowanie opieki nad dzieckiem,

  • rodzice nadużywają władzy np. zmuszając dziecko do celów nierządnych, bądź ciężkiej pracy fizycznej,

  • dochodzi do zaniedbania podstawowych obowiązków.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – dopełnij wszystkich wymaganych formalności

Kluczem do rozpoczęcia postępowania sądowego o pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich jest właściwie napisany wniosek do sądu. Konieczne jest umieszczenie w Knim wszystkich wymaganych danych osobowych, ale nie tylko! Już we wniosku należy wskazać konkretne argumenty do odebrania lub ograniczenia praw rodzicielskich, a także podeprzeć je rzetelnym materiałem dowodowym. Do wniosku należy także dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka. Jedną z najistotniejszych kwestii jaka interesuje praktycznie wszystkich jest to, ile trwa sprawa o pozbawienie praw rodzicielskich? Niestety na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Wszystko zależy od skomplikowania sprawy, a także pojawiających się wątpliwości podczas postępowania. Warto mieć świadomość, że sąd nie może podjąć decyzji zbyt pochopnie, ponieważ tak jak wspominaliśmy to właśnie dobro dziecka jest najważniejsze!

Skorzystaj z pomocy profesjonalistów dla których prawo rodzinne nie stanowi tajemnic

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej budzą wiele emocji. Dobry materiał dowodowy jest niezbędny, aby sprawę wygrać. Bez tego wywalczenie sprawiedliwych warunków przed sądem bywa niemożliwe. Musimy także zaznaczyć, że wszystkie sprawy rodzinne jakie prowadzimy wiążą się także z silnym stresem emocjonalnym dla rodziców. Z naszą pomocą nie musisz borykać się ze swoimi problemami sam! Doświadczenie jakie posiadamy jest dla Ciebie gwarancją, że wszystkie formalności zostaną dopełnione zgodnie z wymaganiami. Co więcej, doskonale potrafimy przewidzieć ruchy drugiej strony, a tym samym obrać właściwą strategię działania. Godne reprezentowanie przed sądem Twoich interesów to nasz priorytet! Pomagamy na każdym etapie sprawy zapewniając także duże wsparcie emocjonalne. Skontaktuj się z nami, a wspólnie zawalczy zarówno o dobro Twojego dziecka jak i Twoje! Serdecznie zapraszamy!