rozwód wrocław rozwód wrocław

Co wpływa na wysokość świadczeń alimentacyjnych na dziecko? Wyjaśniamy

Wysokość alimentów na dziecko ustalana jest indywidualnie w zależności od okoliczności danej sprawy. Sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby małoletniego, a także możliwości finansowe rodzica zobowiązanego do płacenia świadczeń alimentacyjnych. Nie bez znaczenia okazują się także starania o kontakt z dzieckiem oraz chęć uczestniczenia w procesie jego wychowania.

Dobre przygotowanie do sprawy o alimenty może bardzo dużo zmienić

Gdy o alimenty na dziecko walczy samotna matka, która nie może liczyć na wsparcie byłego partnera, jedyną szansą na zasądzenie wysokiego świadczenia jest wykazanie przed Sądem, że żądana kwota jest adekwatna do usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych drugiego rodzica. Do sprawy należy się odpowiednio przygotować, a najważniejszą kwestią okazuje się skompletowanie dowodów potwierdzających deklarowane koszty, takich jak imienne faktury VAT lub rachunki. Co istotne, sądy nieprzychylnie oceniają przedłożenie do akt paragonów, z których w żaden sposób nie wynika, kto poniósł wydatki wynikające z ich treści. Jeżeli więc zamierzamy posiłkować się paragonami, warto przedłożyć wraz z nimi odpowiednie potwierdzenia przelewów. Bieżące gromadzenie dokumentów ma szczególne znaczenie dla przebiegu sprawy. Warto więc zachowywać wszelkie faktury i dowody zakupu, które dla sądu mogą być istotne.

Dla sądu istotne są wszystkie wydatki na utrzymanie małoletniego. To zarówno koszty wyżywienia i zakupu odzieży, jak i te, związane z dojazdami do szkoły oraz kupnem pomocy naukowych, jak również koszty zakupu leków i wizyt lekarskich. Uwzględnia się również należy także koszt zajęć dodatkowych, takich, jak korepetycje czy lekcje pływania. Do usprawiedliwionych wydatków zaliczamy też te, związane z zapewnieniem dziecku rozrywki, jak na przykład zakup biletów do kina albo do zoo oraz wyjazdy wakacyjne.

Ustalając wysokość alimentów, sąd bierze pod uwagę również wysokość czynszu i opłat za mieszkanie, w którym dziecko przebywa na stałe. W orzecznictwie pojawiają się różne poglądy w zakresie tego, czy do kosztów utrzymania dziecka zaliczać się powinno ratę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, w którym mieszka dziecko.

Ważna kwestia: zasada równej stopy życiowej rodziców i ich dzieci

Rodzice dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, nie mogą uchylać się od płacenia alimentów tłumacząc swoją postawę tym, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego byłoby dla nich nadmiernym ciężarem. Co więcej, w myśl zasady równej stopy życiowej rodziców i dzieci, im wyższe możliwości zarobkowe rodzica, tym większy jest zakres możliwości do alimentacji. Należy przez to rozumieć, że status majątkowy rodziców ma znaczenie dla wysokości świadczeń alimentacyjnych. Co istotne, sąd ocenia zdolności zarobkowe rodzica, a nie faktycznie uzyskiwane przez niego dochody. Jeżeli więc zobowiązany do alimentów nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości zarobkowych, nie wykorzystując posiadanego doświadczenia lub kwalifikacji, to powoływanie się przez niego na niskie zarobki nie będzie miało dla sądu większego znaczenia. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, dziecko powinno żyć na poziomie zbliżonym do rodziców. To wyjaśnia dużą rozbieżność w wysokości alimentów zasądzanych przez sądy. Jeśli czeka Cię rozprawa w sprawie o alimenty, skontaktuj się z nami i skorzystaj z fachowej pomocy prawnej.