rozwód wrocław rozwód wrocław

Rozwód a kontakty z dzieckiem. W ich ustaleniu pomoże prawnik rodzinny

Uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem jest bardzo ważną kwestią, rozstrzyganą najczęściej już w wyroku rozwodowym. Pożądaną sytuacją jest ta, w której rozwodzący się rodzice porozumieją się co do kontaktów z dzieckiem i zaproponują przed sądem konkretne rozwiązanie. O ile będzie ono na pierwszym miejscu stawiało dobro małoletniego, sąd może przystać na propozycję rodziców. Niestety, sprawy związane z ustalaniem kontaktów z dzieckiem rzadko kiedy sprowadzają się do spisania porozumienia. Bywa, że skłóceni małżonkowie posuwają się do manipulacji i robią co mogą, by ograniczyć kontakty dziecka z drugim rodzicem do minimum.

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem to prawo i obowiązek obojga rodziców

Polskie prawo wskazuje, że: Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów (art. 113. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Jeżeli rodzice nie potrafią zawrzeć kompromisu i porozumieć się co do tego, na jakich zasadach będą spotykać się ze wspólnym małoletnim dzieckiem, zadecyduje o tym sąd. Kontakty z dzieckiem można uregulować już w toku postępowania rozwodowego. Jeśli tak się nie stało, aby wszcząć postępowanie należy złożyć wniosek o ustalenie kontaktów, co zazwyczaj robi rodzic, z którym po rozstaniu dziecko już nie mieszka. W sprawie o rozwód kwestie te stanowią stałą część wyroku rozwodowego, chyba że strony złożą zgodny wniosek aby sąd kontaktów nie regulował. Postępowanie sądowe prowadzi do zawarcia między rodzicami ugody bądź wydania stosownego postanowienia.

Matka nie może utrudniać ojcu kontaktów z dzieckiem

Bezpośredni kontakt ojca z dzieckiem odgrywa ważną rolę w rozwoju małoletniego. Regularne spotkania i pozostawanie w kontakcie telefonicznym lub online działają na korzyść dziecka. Wszelkie próby uniemożliwiania odwiedzin, notoryczne odwoływanie wizyt i nastawianie dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi, są naruszeniem i podlegają karze pieniężnej.

Zgodnie art. 59815 kodeksu postępowania cywilnego: „Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.”

Wielu ojców zakłada, że w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem z góry znajdują się na przegranej pozycji. Nic bardziej mylnego. Z pomocą profesjonalnego adwokata, można wywalczyć korzystne orzeczenie. Dobry prawnik rodzinny zapewni pomoc w wyegzekwowaniu możliwości utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Powołując się na odpowiednie przepisy i przedstawiając stosowną argumentację, możemy przekonać sąd do naszych racji. Zgłoś się do naszej kancelarii, w której zatrudniamy doświadczonych prawników rodzinnych. Zajmiemy się Twoją sprawą i zrobimy co w naszej mocy, aby sąd wydał korzystne dla Ciebie postanowienie, regulujące kontakty z dzieckiem.