rozwód wrocław rozwód wrocław

Co trzeba wiedzieć o alimentach na dorosłe dziecko? Poruszamy ważne kwestie

Każdy rodzic powinien zdawać sobie sprawę z tego, że obowiązek alimentacyjny względem dziecka nie zostaje zniesiony wraz z ukończeniem przez nie osiemnastego roku życia. Polskie prawo nie uwzględnia bowiem ram czasowych w tej kwestii, nakazując tym samym łożyć na utrzymanie dziecka, aż będzie ono w stanie się usamodzielnić. W dzisiejszym wpisie zastanawiamy się, jak długo rodzice muszą płacić alimenty na pełnoletnie dziecko oraz czy istnieje możliwość wystąpienia o uchylenie alimentów.

Brak kryterium wieku przemawia na korzyść dzieci, otrzymujących alimenty

Fakt, że po osiągnięciu pełnoletności dziecko wciąż ma prawo do pobierania alimentów od rodziców, jest dla nich bardzo korzystny. Jednak celowe odwlekanie w czasie faktycznego usamodzielnienia się okazuje się nieskuteczne – rodzice w takiej sytuacji mogą odmówić dalszego przekazywania świadczeń. Uchylenie się od obowiązku płacenia alimentów na swoje dziecko przysługuje rodzicom w dwóch przypadkach:

  • o pierwszym mowa wówczas, gdy utrzymywanie pełnoletniego potomka znacznie obciąża domowy budżet i wiąże się z dużym uszczerbkiem finansowym dla rodziców.

  • drugi dotyczy zlekceważenia przez dorosłe już dziecko dążeń do usamodzielnienia się.

Jeśli więc łożenie na utrzymanie pełnoletniego dziecka sprawia, że rodzice muszą mierzyć się z problemami finansowymi lub da się wykazać, że potomek uprawniony do pobierania alimentów nie robi nic, żeby się usamodzielnić, można wnieść o uchylenie obowiązku płacenia świadczeń albo znaczne ich obniżenie. Rodzic pełnoletniego dziecka, które z własnej winy nie kontynuuje nauki w szkole lub też nie ma pracy zarobkowej, ma zatem prawo wystąpić do sądu o zniesienie alimentów. Żeby zrobić to w rozsądny sposób, należy skontaktować się z prawnikiem.

Warto znaleźć prawnika, który specjalizuje się w sprawach rodzinnych

W postępowaniach dotyczących alimentacji najskuteczniejszy będzie adwokat do spraw rodzinnych. Współpracując z zaufaną osobą znającą kodeks rodzinny i opiekuńczy, można bowiem być spokojnym. Jednocześnie musimy podkreślić, iż samo przygotowanie i złożenie wniosku nie wywołuje skutków prawnych. Podstawą pozwalającą umorzyć postępowanie egzekucyjne, jest wyrok sądu. Dobry prawnik pomoże rodzicowi pełnoletniego dziecka wykazać przed sądem, że uchylenie się od alimentacji jest uzasadnione w danym przypadku. W tym celu w toku postępowania zgromadzi on dowody, dostarczy argumenty prawne oraz zajmie się godną reprezentacją na sali sądowej.