rozwód wrocław rozwód wrocław

300 zł, 1000 zł? Ile kosztuje sądowy podział majątku wspólnego?

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego ustaje wspólność majątkowa małżonków. Dobra materialne, które wchodzą w skład majątku wspólnego, należy podzielić. Można to zrobić w dowolnym czasie, nawet kilkanaście lat po tym, jak orzeczenie o rozwodzie się uprawomocni. Jak łatwo się domyślić, najczęściej podziału majątku dokonuje się wcześniej: jeszcze podczas trwania sprawy rozwodowej lub tuż po jej zakończeniu. W tym artykule wyjaśniamy, jakie opłaty wiążą się z podziałem sądowym i czy jest to jedyne rozwiązanie, pozwalające podzielić majątek.

Podział majątku nie musi odbywać się w sądzie

Najprostszym sposobem podzielenia majątku, w skład którego wchodzi nieruchomość, wydaje się być zawarcie odpowiedniej umowy u notariusza. Wówczas strony ponoszą koszt, adekwatny do wartości majątku (to tzw. taksa notarialna). Takie wyjście okazuje się korzystne w sytuacji, kiedy małżonkowie zgadzają się co do podziału i chcą szybko zakończyć sprawę. Co ważne, strony nie muszą podzielić się majątkiem w równych częściach. Art. 43 par. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dopuszcza możliwość nierównego podziału majątku w określonych przypadkach, np. wtedy, gdy zaszły dysproporcje w stopniu przyczyniania się do jego powstania. Podpisując umowę u notariusza strony muszą być zgodne – to warunek konieczny do tego, by ugodowo zakończyć sprawę.

Gdy podział majątku u notariusza nie wchodzi w grę, pozostaje sąd

Pary, które decydują się podzielić majątek w sądzie, muszą uiścić stałą opłatę, wynoszącą 1000 zł. Koszt ten jest stały i niezależny od wartości dóbr podlegających podziałowi. Zgodnie z art. 38. ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w przypadku dostarczenia zgodnego projektu podziału majątku, opłata ta zostaje pomniejszona z 1000 zł do zaledwie 300 zł. Osiągnięcie przez małżonków porozumienia we wszystkich kwestiach związanych ze składnikami majątku wspólnego, pozwala więc zaoszczędzić sporo gotówki. Na tym jednak nie koniec wydatków.

Do opłaty za wniosek główny (1000 zł lub 300 zł), należy doliczyć również wynagrodzenie dla biegłych sądowych. W zależności od charakteru sprawy, konieczne może okazać się zatrudnienie biegłego geodety czy rzeczoznawcy majątkowego (to wydatek rzędu od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych za zatrudnienie jednego biegłego). Całości dopełniają drobne opłaty za wymagane zaświadczenia, np. o stanie kont bankowych. Osoby, korzystające z pomocy pełnomocnika, będą musiały uiścić również jego wynagrodzenie, którego wysokość jest zależna od wartości przedmiotu sprawy.

Wbrew pozorom, sądowy podział majątku w wielu sprawach okazuje się korzystnym wyborem. Zwłaszcza, jeśli małżonkowie będą dzielić wartościową nieruchomość. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem i oszacować koszty. Skontaktuj się z nami przez formularz – możemy zaproponować Twojej małżonce ugodowy podział majątku, a tym samym doprowadzić do tego, że sprawa zostanie szybko i polubownie rozwiązana.