rozwód wrocław rozwód wrocław

Alienacja rodzicielska. Jak może tutaj pomóc dobry adwokat rodzinny?

Gdy jeden z rodziców bezprawnie odmawia lub utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem, nazywa się to alienacją rodzicielską. W jej myśl odsunięty rodzic staje się niejako obcy dla własnej pociechy, a nierzadko negatywne nastawienie podsycane jeszcze przez rodzica opiekującego się dzieckiem na co dzień powoduje niechęć małoletniego do drugiej strony konfliktu. I chociaż rodzic stosujący taką praktykę chce ukarać przede wszystkim byłego partnera, największą ofiarą jest dziecko. Nie dość, że nie rozumie, co się dzieje, to dodatkowo na skutek manipulacji nie wie, jak zachować się właściwie względem odrzuconych mamy lub taty.

Zobacz, czym charakteryzuje się alienacja rodzicielska

Najbardziej znanym przykładem alienacji rodzicielskiej jest budowanie negatywnego nastawienia do drugiego rodzica. Małoletni dowiaduje się, że ojciec lub matka niewłaściwie postępują i tak też zaczyna myśleć, co skutkuje antypatią i odmawianiem spotkań z rodzicem. Drugi punkt, bezpośrednio związany z pierwszym, to manipulowanie uczuciami pociechy. Zdarza się też, że rodzic opiekujący się dzieckiem ucieka się do jego przekupywania, by nie chciało ono spędzać czasu z drugim rodzicem. Zapisywanie małoletniego na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w terminach spotkań z mamą albo tatą czy zabranianie wglądu w dokumentację dziecka to również alienacja rodzicielska. Ostatnim jej przejawem jest wzbranianie się rodzica przed zajęciem wspólnego stanowiska i odrzucanie wszystkich prób jego wypracowania. Wszystkie te przykłady są uznawane przez sąd za brak dbałości o dobro dziecka i mogą skutkować orzeczeniem kary finansowej.

Adwokat określi, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych

Jeżeli jedno z rodziców utrudnia drugiemu kontakty z dzieckiem, trzeba zwrócić się po pomoc do sądu – a wcześniej do Chojka Kancelaria Adwokacka. Nasz adwokat od spraw rodzinnych pomoże wypełnić i złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z pociechą. Gdy natomiast został już wcześniej orzeczony sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, a jedno z rodziców nie wypełnia sądowych ustaleń, można wystosować wniosek o zagrożenie nakazem zapłaty za niezrealizowane kontakty. Jeśli rodzic dalej będzie uniemożliwiał byłemu partnerowi kontakty z dzieckiem albo znacząco je utrudniał, sąd wyda wspomniany nakaz zapłaty. Skutecznym rozwiązaniem jest też wytoczenie powództwa o naruszenie dóbr osobistych. Zakazanie kontaktu z dzieckiem niesie za sobą utratę więzi emocjonalnych małoletniego z rodzicem i ewentualne trudności w prawidłowym rozwoju – czyli kwestie, które z powodzeniem można nazwać utraconymi dobrami osobistymi. Nadrzędną wartością w relacjach rodziców powinno być bowiem dobro dziecka, a gdy ono jest zachwiane, zagrożona staje się cała rodzina.