rozwód wrocław rozwód wrocław

Alimenty: poznaj prawa dziecka i obowiązki rodzica

Według polskiego prawa zapewnienie dziecku odpowiednich warunków finansowych jest obowiązkiem rodziców. Co prawda dorośli są go świadomi nawet ze względów moralnych, ale tę powinność podkreśla jeszcze dodatkowo Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Z jego treści wynika, że pełnoletni rodzice są zobowiązani do finansowego utrzymania dziecka, w tym do płacenia alimentów, do czasu, kiedy pociecha będzie w stanie żyć na swój własny rachunek. Alimenty jednak, wbrew pozorom, nie są tylko kwotą pieniężną, jaka ma znaleźć się na koncie opiekuna dziecka. W poniższym artykule krótko opisujemy ich istotę. Zapraszamy do lektury.

Pieniądze to nie wszystko, czyli alimenty niematerialne

Najpopularniejszą wśród społeczeństwa definicją alimentów jest określona przez sąd suma, którą jeden z rodziców uiszcza na rzecz dziecka z byłego już małżeństwa. Jak łatwo się domyślić, opis ten jest dosyć wąski i nie oddaje całej istoty zapomogi, jakiej dziecko może domagać się od rodziców. Przez alimenty rozumie się też osobiste dążenia rodziców do wychowania dziecka i roztaczanie nad nim opieki, a także dostarczanie mu materialnych środków niezbędnych do życia i kształcenia, jak jedzenie lub podręczniki. Zatem świadczenie pieniężne jest jedynie dodatkiem, a obowiązuje głównie rodziców, którzy na co dzień nie zajmują się pociechą.

Dorosłość dziecka nie kończy obowiązku alimentacyjnego

Chodzi oczywiście o pełnoletność, czyli ukończenie 18. roku życia. Według obiegowej opinii i panującego wciąż przekonania jest to data, od której rodzice zwolnieni są z obowiązku płacenia alimentów. Jak pokazuje nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Kancelarii Adwokackiej Chojka, często zdarza się, że osiągnięcie progu pełnoletności nie oznacza wygaszenia powinności uiszczania alimentów. Osiemnastoletni młody człowiek zazwyczaj jeszcze nie pracuje: uczy się w szkole średniej i myśli o podjęciu studiów wyższych. Z tego względu nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, czyli spełnić podstawowego warunku do zniesienia obowiązku alimentacyjnego.

Kto otrzymuje alimenty na małoletnie dziecko?

Zwykle spotykamy sytuacje, kiedy to uprawnioną do odbioru alimentów jest matka, a zobowiązanym do ich płacenia – ojciec, który nie mieszka już z rodziną. Jeśli dziecko nie ukończyło bowiem 18. roku życia, alimenty nie są wypłacane bezpośrednio do jego rąk. Pieniądze przejmuje opiekun prawny, który ma za zadanie z ich pomocą zapewnić podopiecznemu odpowiednie warunki życia i nauki. Nie może on dowolnie dysponować tą kwotą, gdyż alimenty przeznaczone są na zaspokojenie aktualnych potrzeb dziecka. Jeżeli rodzic wydaje te pieniądze na swoje własne cele, były małżonek ma prawo zgłosić ów fakt do sądu.