rozwód wrocław rozwód wrocław

Sprawiedliwy podział majątku, czyli niezwykle popularna kość niezgody podczas rozwodu

Prawne zakończenie związku małżeńskiego wiąże się z szeregiem skomplikowanych spraw, które można załatwić polubownie lub za pośrednictwem sądu. Podczas rozwodu sędzia orzeka nie tylko kwestię odpowiedzialności za rozpad związku lub sposób egzekwowania opieki nad dzieckiem, ale również dzieli majątek pary. Wsparcie specjalistów podczas tego ostatniego etapu okazuje się być nieocenione. Zwłaszcza, jeżeli obie strony nie są w stanie dojść do szybkiego porozumienia.

Do kogo należy majątek zgromadzony podczas małżeństwa? Na to pytanie odpowiada prawo

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, po zawarciu małżeństwa między parą tworzy się ustrój wspólnoty majątkowej. Co to oznacza w praktyce? Wszystko to, co zostało nabyte podczas trwania małżeństwa staje się natychmiastowo wspólną własnością. Mieszkanie, samochody, sprzęt elektroniczny i wiele innych drogocennych rzeczy – według prawa – ma dwóch właścicieli. Takie traktowanie dóbr niezwykle często staje się problematyczne w trakcie rozwodu. Zwłaszcza, jeżeli obie strony nie mogą dojść do polubownego porozumienia przed rozprawą. Większość przypadków wymaga interwencji specjalistów. Warto zauważyć, że orzekanie o podziale majątku bezpośrednio wpływa na wydłużenie rozwodu, a decyzja sądu nie zawsze zadowala obie strony. Jako niezwykle doświadczeni specjaliści pomożemy Ci uzyskać należną Tobie część zgromadzonego majątku.

Jak zapobiec podziałowi majątku, o którym decyduje sąd podczas rozwodu?

Orzekanie sądu w kwestii podziału majątku nie jest jednak obowiązkowe. Potrzeba podejmowania decyzji przez osoby trzecie zachodzi tylko w przypadku, kiedy obie strony nie znajdują wspólnego języka. Coraz częściej zdarza się, że przed rozwodem małżeństwo dochodzi do porozumienia i to nie tylko w sprawach finansowych, ale również w kwestii sprawowania opieki nad dziećmi. Sporą popularnością cieszy się także intercyza. To dokument stanowiący o rozdzielności majątkowej. Ma on postać aktu notarialnego i musi zostać podpisany przez obie strony małżeństwa.

Profesjonalna pomoc umożliwi Ci uzyskanie sprawiedliwego podziału majątku

Mimo stale rosnącej popularności podpisywana intercyzy bądź porozumień przed rozprawami, wciąż liczba małżeństw toczących zacięte batalie sądowe może robić wrażenie. Pomoc świadczona przez Kancelarię Adwokacką Chojka okazuje się być nieoceniona. Przez ponad 10 lat działalności wygraliśmy wiele rozpraw. Z nami uzyskasz podział majątku, który nie będzie krzywdzący dla jednej ze stron. Oferujemy prowadzenie zaawansowanych negocjacji czy sporządzenie profesjonalnej umowy.