rozwód wrocław rozwód wrocław

Jak wyglądają widzenia z dzieckiem? Garść niezbędnych informacji w pigułce

wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Powszechnie uważa się, że to właśnie sprawy rodzinne są jednymi z najtrudniejszych. Wynika to nie tylko z zawiłości przepisów prawnych, ale również emocji, jakie towarzyszą na postępowaniu sądowym. Jedną z najbardziej problematycznych kwestii jest ustalenie kontaktów z dzieckiem. Rodzice mogą spróbować samodzielnie dojść do porozumienia lub skierować sprawę do sądu. Warto zaznaczyć, że w tego typu przypadkach sąd wydając orzeczenie zawsze ma na względzie dobro małoletniego. W tym temacie pojawia się również wiele pytań, a mianowicie – jak często ojciec może widywać dziecko; czy matka ma prawo nie dać dziecka ojcu? Odpowiedzi oparte na prawnym punkcie widzenia przedstawimy w niniejszym artykule. Zobacz, jak wyglądają obowiązujące przepisy prawne w kwestii kontaktów z małoletnim. Zapraszamy do czytania!

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – kilka słów o przepisach prawnych

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem to jedna z najbardziej problematycznych kwestii. Należy dokładnie ocenić całą sytuację rodzinną, sposób wychowania, wiążące relacje, a przy podejmowaniu ostatecznej decyzji kierować się przede wszystkim dobrem małoletniego. Przejdźmy do wyjaśnienia, czym dokładnie w świetle prawa są kontakty z dzieckiem. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rodzic nie tylko ma prawo do utrzymania kontaktu z własnym dzieckiem, ale również jest to jego obowiązkiem. Należy pamiętać, że dla właściwego rozwoju małoletni potrzebuje utrzymywać relacje na dobrym poziomie zarówno z matką, jak i ojcem. Zaznaczamy, że kontakty z dzieckiem to nie tylko krótkie rozmowy telefoniczne, ale także spotkania, wspólne wyjazdy itp. Będąc przy temacie ustalenia kontaktów z dzieckiem, nie można zapomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii prawnej. W skrajnych przypadkach sąd ma prawo ograniczyć kontakty lub nawet zabronić kontaktów z dzieckiem. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy utrzymywanie relacji z rodzicem stanowi zagrożenie dla małoletniego.

Wyjaśniamy, jak w praktyce wygląda uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Widzenia z dzieckiem można ustalić na kilka sposobów. To, jaki zostanie wybrany, zależy głównie od relacji pomiędzy rodzicami. Zarówno dla dziecka, jak i jego opiekunów najbardziej komfortową sytuacją jest zawacie porozumienia. Rodzice wspólnie ustalają dni, w jakie dojdzie do widzenia z dzieckiem, a także jak częste mają być kontakty. Oczywiście zaznaczamy, że wszystkie ustalenia powinny zostać spisane, co w przypadku nagłego pogorszenia stosunków pomiędzy rodzicami będzie potwierdzeniem zawartego porozumienia. Jeśli zawarcie porozumienia okazuje się zbyt trudne, warto rozważyć skorzystanie z pomocy mediatora. Dzięki neutralnemu podejściu mediator, po wysłuchaniu obu stron, jest on w stanie pomóc wypracować kompromis zadowalający rodziców, a także uwzględniający dobro małoletniego. Kiedy polubowne ustalenie kontaktów z dzieckiem jest niemożliwe, sprawa kierowana jest do sądu. Na podstawie zebranych dowodów, zeznań świadków oraz opinii psychologów sąd określa, jak będą wyglądały widzenia z dzieckiem.

Co musi zawierać wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem? Poznaj najważniejsze kwestie

Zajmijmy się omówieniem, jak wygląda uregulowanie kontaktów z dzieckiem na drodze sądowej. Sprawa zostaje wszczęta na podstawie złożonego wniosku. Poza podstawowymi danymi o stronach postępowania, należy właściwie przedstawić żądania, a co najważniejsze uwzględnić ich uzasadnienie. W tym celu warto powołać się na opinię psychologa, a także zeznania świadków. Oczywiście nie można zapomnieć o najważniejszej kwestii. W składanym wniosku należy przedstawić swoją propozycję, na to ile razy ojciec może widywać dziecko i w jak mają wyglądać widzenia. Mowa tutaj o wskazaniu m.in. miejsca, gdzie rodzic może spotykać się z dzieckiem. Warto mieć na uwadze, że sąd wymaga bardzo dokładnych i rzetelnych informacji. Dlatego właśnie zaleca się, aby uzasadnić również, dlaczego właśnie w wybrane dni dziecko może widywać się z rodzicem. Co więcej, w składanym dokumencie należy zawrzeć informację czy rodzice próbowali zawrzeć porozumienie w kwestii kontaktów z małoletnim. Jeśli złożony wniosek jest kompletny, sąd doręcza go drugiemu rodzicowi, który zgodnie z przepisami ma 14 dni na przygotowanie odpowiedzi.

Jak wygląda uregulowanie kontaktów z dzieckiem od strony prawnej? Wyjaśniamy

Tak jak wspominaliśmy, dla sądu, który określa, jak mają wyglądać widzenia z dzieckiem, szczególną rolę odgrywają opinie biegłych psychologów i pedagogów. Zastanawiasz się, jak długo trwa cała sprawa? Zwykle najdłużej w takich sprawach zajmuje sam proces badania i wydania opinii. Zawsze należy mieć na uwadze, że najważniejsze jest dobro małoletniego. W niektórych przypadkach decyzja wydawana jest już na pierwszej rozprawie, z kolei u innych może to zająć znaczenie więcej czasu.

Jak często ojciec może widywać dziecko? To zależy…

Skąd wiedzieć, że forma ustalonego kontaktu będzie wystarczająca głównie dla małoletniego? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Z pewnością uregulowanie kontaktów z dzieckiem musi być bardzo dobrze przemyślane, aby w żaden sposób nie było krzywdzące szczególnie dla małoletniego. Ocenie należy poddać nie tylko wskazane wyżej kwestie organizacyjne, ale również i te o charakterze psychologicznym. Mowa tutaj głównie o potrzebach dziecka. Nie bez znaczenia są również zdolności wychowawcze ojca szczególnie w przypadku małych, zaledwie kilkuletnich dzieci. Co więcej, chcąc ustalić sensowny harmonogram, który nie będzie trudny do zrealizowania, należy również wziąć pod uwagę aktualne miejsce zamieszkania ojca oraz dziecka.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem, a niewywiązywanie się z obowiązków

Czy widzenia z dzieckiem zawsze wyglądają, tak jak ustalono? Niestety nie! Zdarzają się rodzice, którzy notorycznie łamią przyjęte zasady, nie widząc w tym nic złego. Przykładem może być sytuacja, kiedy rodzic stale spóźnia się na spotkania, a także nie odwozi dziecka o wskazanej porze, nie informując o tym drugiego opiekuna. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, kiedy rodzic bez uprzedniego zawiadomienia nie stawia się na spotkanie. Warto mieć na uwadze, że szczególnie to zachowanie jest krzywdzące dla małoletniego dziecka, które z utęsknieniem czekało na spotkanie bądź rozmowę telefoniczną. Czy niewywiązywanie się z wcześniej przyjętych ustaleń można zbagatelizować? Oczywiście, że nie! Co więcej, stanowi to przesłankę do wszczęcia postępowania sądowego dotyczącego nie wykonywania kontaktów. Powołać się tutaj możemy na kodeks postępowania cywilnego, a dokładnie mówiąc art. 59815 §2 mówiący o tym, że jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej.

Czy to jedyne możliwe rozwiązanie? Jak się okazuje nie! Wobec rodzica, który nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem bądź łamie przyjęte ustalenia może zostać wszczęte postępowanie dotyczące np. ograniczenia władzy rodzicielskiej. Co więcej, złożony pozew może również dotyczyć tego, aby zwiększone zostały alimenty płacone na dziecko.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Czy matka ma prawo nie dać dziecka ojcu? Poznaj stanowisko prawne

Wiele mówi się o tym, że ojcowie nie wywiązują się z wcześniej przyjętych ustaleń. Bez komentarza nie można jednak pozostawić zachowania matki. Odpowiedź na pytanie, czy matka ma prawo nie dać dziecka ojcu, jest jednoznaczna – oczywiście, że nie! Każdy z rodziców ma pełne prawo do widywania się z małoletnim, chyba że sąd postanowi inaczej. Rodzice nie mogą negatywnie wpływać na relację z małoletnim. Bardzo często podłożem takiego postępowanie jest chęć zemsty na byłym małżonku i zrobienie mu na złość. Szkoda niestety, że dzieje się to kosztem dziecka. Ciągłe utrudnianie kontaktów oraz wiążące się z tym awantury odciskają silne piętno na jego psychice, a co gorszą mogą zaszkodzić jego prawidłowemu rozwojowi. Kierując się dobrem dziecka, jeśli matka utrudnia lub celowo uniemożliwia odbycie się widzenia z dzieckiem, należy to zgłosić do sądu. W czasie postępowania sąd po przeanalizowaniu sytuacji może nałożyć na matkę karę pieniężną.

Kiedy dziecko wykazuje niechęć do spotkań z ojcem… co zrobić w takiej sytuacji?

Do omówienia pozostała jeszcze jedna kwestia, a mianowicie dlaczego małoletnie dziecko może nie chcieć widywać swojego ojca. Nie da się wskazać tutaj jednoznacznej odpowiedzi. W tego typu przypadkach konieczne jest dokładne przeanalizowanie sytuacji. Pomocna z pewnością okaże się pomoc psychologiczna. Tak jak już wyżej wspominaliśmy, rozstanie rodziców i ustalenie kontaktów z dzieckiem może być dla niego traumatycznym przeżyciem, co z kolei odbija się negatywnie na jego psychice i całym rozwoju. Jeśli małoletni nie chce stawiać się na spotkania, należy przede wszystkim znaleźć źródło problemu. W skrajnych sytuacjach widzenia z dzieckiem mogą przebiegać w obecności kuratora lub psychologa, którego zadaniem będzie zaobserwowanie, jak wyglądają relacje na poziomie rodzic – małoletni.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – sprawdź, dlaczego nie warto działać na własną rękę

Jak wynika z podanych powyżej informacji widzenia z dzieckiem, a dokładniej mówiąc, ich ustalenie nie należy do najłatwiejszych. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników, a przede wszystkim obowiązujące przepisy prawne. Co więcej, konieczna jest również właściwa interpretacja ujętych sformułowań prawnych, co pozwoli na wywalczenie jak najdogodniejszego rozwiązania. Działania na własną rękę bez specjalistycznej wiedzy, a pod wpływem silnych emocji mogą przynieść odwrotny efekt od oczekiwanego. Właśnie dlatego pomoc adwokata okazuje się bardzo dobrą decyzją. Profesjonalista wskaże możliwe rozwiązania, a także wyjaśni, z jakimi dokładnie konsekwencjami się wiążą. To dzięki niemu zyskasz pewność, że ustalenia kontaktów z dzieckiem nie tylko są zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi, ale także uwzględniają dobro małoletniego, które tak jak wielokrotnie zaznaczaliśmy, jest dla sądu najważniejsze. Co więcej, wysoce wykwalifikowany specjalista, na podstawie wiedzy i doświadczenia ustali odpowiednią strategię działania. U jego boku możesz przeprowadzić skuteczne rozmowy z drugim rodzicem i zaoszczędzić wiele stresu związanego z sądowym postępowaniem.

Kancelaria Chojka Adwokci oferuje profesjonalną pomoc prawną! Wspieramy naszych Klientów już od pierwszego spotkania. Jeśli widzisz szansę na polubowne rozwiązanie w kwestii kontaktów z dzieckiem, warto skorzystać z pomocy mediatora. Podobnie jak adwokat pomoże w opanowaniu silnych emocji i w oparciu o zdrowy rozsądek wskaże możliwe rozwiązania uwzględniające dobro rodziców i dziecka. Z naszą pomocą ograniczysz swój aktywny udział w sprawie do minimum. To my zajmiemy się wszelkimi formalnościami, a co najważniejsze będziemy godnie reprezentować Twoje stanowisko przed sądem! Wyróżnia nas wysoki profesjonalizm w połączeniu z indywidualnym, a przede wszystkim empatycznym podejściem. Nie próbuj samodzielnie rozwiązać swoich problemów, skoro na wyciągnięcie ręki masz tak nieocenioną pomoc. Kancelaria Chojka Adwokaci w świecie prawnym wyróżnia się dużą skutecznością, o czym możesz się przekonać, czytając opisy spraw, jakie prowadziliśmy. Jeśli chcesz, aby uregulowanie kontaktów z dzieckiem przebiegło możliwie bezproblemowo, zgłoś się do nas po poradę prawną! Rozwiejemy Twoje wątpliwości i wykażemy pełne zrozumienia dla całej sytuacji. Nasza profesjonalna pomoc jest dowodem na to, że z każdej nawet najtrudniejszej sprawy jest wyjście. Przekonaj się już teraz! Serdecznie zapraszamy!

USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – FAQ

#1. Czy ustalenie kontaktów z dzieckiem może wiązać się z ograniczeniem władzy rodzicielskiej?

Nie! Tak jak wspominaliśmy, każdy z rodziców ma prawo do utrzymywania kontaktu z małoletnim. Ograniczenie władzy rodzicielskiej możliwe jest tylko i wyłącznie w skrajnych przypadkach, kiedy istnieją ku temu jasne przesłanki wskazujące na zachowania krzywdzące wobec dziecka.

#2. Ile trwa postępowanie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem?

Nie da się wskazać jednoznacznej odpowiedzi. W dużej mierze zależy to od tego, czy rodzice są w stanie zawrzeć porozumienia, a jeśli nie to od stanu faktycznego danej konkretnej sprawy.

#3. Jak wygląda sądowe ustalenie widzenia z dzieckiem?

Po złożeniu wniosku, sąd zobowiązany jest do wyznaczenia rozprawy sądowej, na której badany jest dostarczony materiał dowodowy, zeznania świadków, a także opinię biegłych, jeśli była wydana. Dopiero na podstawie zebranych informacji jest w stanie przystać na żądania w kwestii kontaktów z dzieckiem lub zaproponować nowe rozwiązanie.