rozwód wrocław rozwód wrocław

POZEW I WNIOSEK O ROZWÓD ZA POROZUMIENIEM STRON.

pozew i wniosek o rozwód za porozumieniem stron

Bardzo często spotykam się z określeniem pozwu o rozwód za porozumieniem stron lub wniosku o rozwód za porozumieniem stron. Z mojego wieloletniego doświadczenia zawodowego wynika, że pojęcia te są różnie rozumiane i mogą wprowadzać w błąd, dlatego też uznałem, że warto tę kwestię poruszyć.

W pierwszej kolejności warto zauważyć, że pojęcie „wniosek o rozwód za porozumieniem stron” jest niepoprawne. Sprawy o rozwód rozpoznawane są w trybie procesowym. Tryb procesowy inicjowany jest poprzez pismo zwane pozwem. Wniosek natomiast jest pismem inicjującym postepowanie nieprocesowe, np. postępowanie o podział majątku wspólnego. Dlatego też jedyną poprawną formą jest pozew o rozwód i taką winno się stosować.

Dalsze problemy wynikają z faktu, że często owo określenie „ za porozumieniem stron” utożsamiane jest przez jednych z pozwem o rozwód bez orzekania o winie, dla innych porozumienie oznacza jedynie, że warunki rozwodu zostały przez obie strony omówione i zaakceptowane, jednak strony mogą żądać, aby sąd ustalał winę w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Z semantycznego punktu widzenia „pozew o rozwód za porozumieniem stron” bliższy jest temu drugiemu znaczeniu.

Wobec powyższego, dla transparentności komunikacji, warto przyswoić sobie te terminy. Mogą Ci się one przydać w trakcie negocjacji, podczas rozmowy z prawnikiem czy też w sądzie.

Autorem artykułu „Pozew o rozwód za porozumieniem stron.” jest adwokat Jerzy Chojka.