rozwód wrocław rozwód wrocław

Zniesienie wspólności majątkowej po rozwodzie, czyli podział majątku bez tajemnic

Wraz z ustaniem małżeństwa ustaje też wspólność ustawowa, zachodząca między małżonkami. Co do zasady, udziały każdego z małżonków w majątku wspólnym są równe. Oznacza to, że jeśli nie zachodzą szczególne przesłanki ustalenia nierównych udziałów, podziału majątku dokonuje się więc w taki sposób, aby każdemu z byłych małżonków przypadł majątek o równej wartości. Warto pamiętać, że ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym jest wyjątkiem od ogólnej zasady. Sąd może ustalić nierówne udziały z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku tylko, gdy zachodzą ku temu ważne powody.

Podział majątku wspólnego można przeprowadzić na kilka sposobów. Wybór najbardziej korzystnego sposobu uzależniony jest od okoliczności danej sprawy i stanowiska małżonków. Warto więc wiedzieć, jakie opcje przewiduje polskie prawo i wybrać najbardziej dogodne rozwiązanie.

Co istotne, podziału majątku można dokonać bez udziału Sądu oraz bez udziału notariusza. Takie rozwiązanie można brać pod uwagę w sytuacji, gdy w skład dzielonego majątku wspólnego nie wchodzi nieruchomość, a strony pozostają zgodne co do sposobu podziału. Wówczas wystarczy, że małżonkowie sporządzą umowę o podział majątku – najlepiej w formie pisemnej.

Umowa przed notariuszem. Szybka droga, umożliwiająca podział majątku wspólnego

Gdy strony są skłonne pójść na kompromis, ale podziałowi podlega nieruchomość, trzeba dokonać go w kancelarii notarialnej. Podział majątku u notariusza jest więc możliwy tylko wtedy, jeśli obie strony są zgodne co do sposobu podziału. Wtedy w obecności notariusza zawiera się stosowną umowę. Zazwyczaj odbywa się to w ramach jednej wizyty i pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze, związane z kierowaniem sprawy do Sądu.

Sądowy podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa. Czasem ta droga jest nieunikniona

Nie zawsze sytuacja między małżonkami jest klarowna. Bywa, że strony nie potrafią dojść do porozumienia co do tego, które składniki majątku mają im przypaść lub jaka jest wartość poszczególnych składników majątku podlegających podziałowi. Wówczas jedynym rozwiązaniem pozostaje podział majątku w drodze postępowania sądowego. W przypadku kierowania sprawy do sądu, dobrze jest móc liczyć na pomoc doświadczonego adwokata. Zapraszamy do kontaktu – zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne. Sprawdzimy, czy Twoją sprawę da się rozwiązać polubownie, a jeśli nie, będziemy Cię reprezentować na sali sądowej.