rozwód wrocław rozwód wrocław

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie. Dlatego poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania przez kancelarię Twoich danych osobowych oraz plikach cookies. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

 

  1. Administratorem danych (dalej: AD) osobowych jest Kancelaria Adwokacka Jerzy Chojka z siedzibą we Wrocławiu (50-046) przy ul. Świebodzkiej 2a/1, tel. 71 759 13 58, www.adwokatchojka.pl
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO. Dane przekazywane są w celach kontaktowych oraz złożenia oferty.
  3. Dane są przechowywane przez okres potrzebny do wykonania czynności, dla których zostały zebrane.
  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania i żądania usunięcia.
  5. Osoba, której dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Zlecającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich podanie jest jednak wymogiem umownym, koniecznym dla odpowiedzi na zadane pytanie, złożenia oferty czy kontaktu telefonicznego. Brak podania danych uniemożliwia wykonanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim.
  8. AD nie wykorzystuje w swojej działalności zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.