rozwód wrocław rozwód wrocław

Rozwód to skomplikowany proces. Poznaj poszczególne etapy:

Wniesienie pozwu

1. Wniesienie pozwu

Wniesienie pozwu rozpoczyna proces rozwodowy. Możesz go dostarczyć do sądu pocztą lub osobiście złożyć w biurze podawczym. Jeśli pozew nie będzie kompletny, otrzymasz informację z prośbą o uzupełnienie braków w konkretnym terminie.

Jeśli tego nie zrobisz, pozew zostanie zwrócony i nie wywoła zamierzonego skutku. Jeśli nie wiesz, jak napisać pozew, skorzystaj z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Doręczenie pozwu

2. Doręczenie pozwu stronie pozwanej

Jeśli pozew nie zawiera braków, sąd doręczy go Twojej żonie. To oznacza, że sprawa już się rozpoczęła. Pozwana może zostać zobowiązana przez sąd do odpowiedzi w konkretnym terminie – zwykle do 14 dni od daty doręczenia pozwu.

Czasem, już na tym etapie zostaje wyznaczony termin posiedzenia.

Wyznaczenie terminu posiedzenia

3. Wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia

Otrzymasz pisemną informację, kiedy i gdzie powinieneś stawić się w sądzie.

Postępowanie sądowe

4. Postępowanie sądowe

Sam rozwód, jak i związane z tym postępowanie sądowe to bardzo trudny okres. Na tym etapie będziesz musiał przedstawić w sądzie wszystkie zebrane przez siebie dowody, które zawarłeś w pozwie.

Sąd przesłucha świadków i strony oraz dokładnie przeanalizuje zebrane dokumenty. Jeśli będziesz domagał się rozwodu z orzeczeniem winy żony, tę winę będziesz musiał jej udowodnić. Jeśli nie uda Ci się udowodnić swoich racji, możesz przegrać proces.

Wyrok

5. Wyrok

Po przeanalizowaniu dowodów i rozpoznaniu sprawy, sąd wyda wyrok. Zostanie on ogłoszony podczas rozprawy.

Wyrok nie jest od razu prawomocny. Masz prawo do złożenia pisemnego wniosku z prośbą o sporządzenie i doręczenie Ci uzasadnienia wyroku. Masz na to 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyroku.

Apelacja

6. Apelacja

Jeśli nie zgadzasz się z wydanym wyrokiem, możesz wnieść apelację w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyroku z pisemnym uzasadnieniem. Apelację wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie.

Powinieneś dokładnie uzasadnić, dlaczego nie zgadzasz się z wydanym wyrokiem. Złożenie apelacji może być trudne. Dlatego najlepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy – adwokata lub radcy prawnego.

Kliknij i dowiedz się ile może kosztować rozwód