rozwód wrocław rozwód wrocław

Twój pozew o rozwód powinien zawierać określone elementy.
Przygotowując go powinieneś uwzględnić:

PRZYCZYNY

Podstawą do orzeczenia rozwodu jest przede wszystkim ustalenie, że między Tobą i Twoją żoną nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Istnieje co najmniej 20 przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Alkoholizm, agresja, uzależnienie od internetu, czy zły stosunek rodziny do współmałżonka oraz zdrada małżeńska to najczęstsze zawinione przyczyny rozpadu małżeństw. Główna przyczyna rozpadu małżeństwa może nie być oczywista i łatwa do ustalenia.

Dlatego zanim dojdzie do rozprawy sądowej, gruntownie przeanalizuj sytuację, w jakiej się znalazłeś.

Możesz skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który pomoże Ci ustalić okoliczności i dowody

PODZIAŁ MAJĄTKU

Podział majątku to ważna kwestia dla obu małżonków. Jeśli jednak podział majątku miałby opóźnić postępowanie rozwodowe, sąd nie nie rozpozna tego wniosku.

Podstawową kwestią przy podziale jest ustalenie, co wchodzi w skład Waszego wspólnego majątku, a następnie przedstawienie propozycji podziału. Warto się na tym skoncentrować.

Jeśli nie wiesz, jak samodzielnie przygotować pozew w tym zakresie, sformułować żądanie dokonania podziału majątku wspólnego czy propozycję podziału, skonsultuj się z adwokatem lub radcą prawnym.

WLADZA RODZICIELSKA

Najsilniejszym spoiwem w związku są dzieci. Jeśli małżonkowie decydują się na rozwód, ustalenie, który z nich będzie sprawował władzę rodzicielską to jeden z głównych elementów rozprawy.

Władza rodzicielska oraz określenie warunków kontaktów z dzieckiem to dwie różne kwestie. Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków związanych z decydowaniem i doglądaniem istotnych spraw dziecka.

Jeśli chciałbyś uzyskać wsparcie przy opracowaniu własnej propozycji ustalenia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem – skorzystaj z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego.

ALIMENTY

Podczas rozprawy należy ustalić, w jakiej wysokości każdy z rodziców jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka – tutaj swoje propozycje przedstawiają oboje małżonkowie.

W zakres alimentów wchodzą usprawiedliwione potrzeby dziecka. Obowiązek rodziców do ich pokrywanie jest zależny od ich sytuacji zarobkowej i majątkowej. Alimenty mogą zostać przyznane także małżonkowi, który po rozwodzie znajdzie się w niedostatku albo gdy sytuacja materialna tego małżonka ulegnie pogorszeniu. W tym przypadku sąd bierze pod uwagę, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

Jeśli chcesz pomyśleć o finansowym zabezpieczeniu siebie lub dziecka i nie wiesz, w jaki sposób przedstawić propozycje, skonsultuj się z adwokatem lub radcą prawnym.

USTALENIE WINY

W wyroku rozwodowym sąd wskazuje, który z małżonków ponosi winę. Sąd może też ustalić winę obojga małżonków lub rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie – w tym jednak przypadku na taki rozwód muszą wyrazić zgodę oboje małżonkowie.

Orzeczenie o winie często oznacza eksmisję ze wspólnego mieszkania czy obowiązki alimentacyjne dla małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Jeśli sądzisz, że winę za rozpad pożycia małżeńskiego ponosi Twoja żona, zbierz argumenty i przedstaw swoje dowody.

Możesz także poszukać wsparcia u dobrego adwokata lub radcy prawnego, który ma doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych.

WYBÓR SĄDU

Przepisy określają, jak ustalić właściwy sąd do orzeczenia rozwodu w Twojej sprawie. Ustalenie właściwego sądu okręgowego jest proste pod warunkiem, że małżonkowie mieszkają w tym samym mieście.

Jeśli Ty lub Twoja żona mieszkacie za granicą lub w innych miastach, sprawa się nieco komplikuje.
​W ustaleniu właściwego sądu okręgowego może Ci pomóc adwokat lub radca prawny.

PEŁNOMOCNIK

Sprawa rozwodowa to bardzo trudny moment. Często potrzebne jest wsparcie merytoryczne i psychiczne. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na profesjonalną pomoc adwokata lub radcy prawnego. Wiedza poparta wieloletnią praktyką oraz znajomość skomplikowanych zapisów prawnych wydają się nieocenione.

Jeśli szukasz kogoś, kto mógłby reprezentować Cię w sądzie lub po prostu udzielić profesjonalnej porady, skontaktuj się ze mną.

Kliknij i dowiedz się jak będzie przebiegać postępowanie rozwodowe