rozwód wrocław rozwód wrocław

Koszty sądowe to określone z góry płatności, które trzeba uiścić za przeprowadzenie sprawy sądowej.

Osoba wnosząca pozew o rozwód musi zapłacić 600 zł opłaty sądowej.

Jednak postępowanie rozwodowe może wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat w toku sprawy.
W orzeczeniu kończącym postepowanie sąd rozstrzygnie, czy koszty te zostaną podzielone pomiędzy obojga małżonków lub nałożone na tego, który okaże się winnym rozpadu związku.

ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW

Zwolnienie z kosztów sądowych (w części albo w całości) jest możliwe w przypadku złej sytuacji materialnej. Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz ubiegać się o zwolnienie z kosztów, skontaktuj się ze mną. To nic nie kosztuje.

PEŁNOMOCNIK Z WYBORU

Rozwód to trudny i niezwykle ważny moment w Twoim życiu. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na wsparcie ze strony profesjonalisty, ustanawiając adwokata lub radcę prawnego swym pełnomocnikiem.

Taka osoba może reprezentować Twoje interesy w sądzie. Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego to kwestia indywidualna, najczęściej ustala się ją po zbadaniu okoliczności sprawy. Skontaktuj się ze mną – chętnie odpowiem na Twoje pytania związane z obsługą prawną.

PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU

Możesz złożyć wniosek o ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Z tego przywileju mogą skorzystać osoby, które są zwolnione z kosztów postępowania sądowego i czują, że nie poradzą sobie sami podczas rozprawy sądowej.

Wówczas nie płacisz za usługi i pomoc prawną adwokata lub radcy. Jeśli nie wiesz, jak ubiegać się o pełnomocnika z urzędu – skontaktuj się ze mną.